<listing id="xt3v1"></listing>

      <strike id="xt3v1"><address id="xt3v1"></address></strike>

      productbanner

      溫度指示標簽 累計上升時間/溫度的標簽-51050-51056

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:51050-51056

      簡介:溫度精度:±1°C

       

      溫度指示標簽 累計下降溫度的標簽-51041

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:51041

      簡介:溫度精度:±1°C

       

      溫度指示標簽 冷凍檢查 Thermolabels-54000

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:54000

      簡介:反應溫度:0°C

       

      溫度指示標簽 Freeze Check-51001-51002

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:51001-51002

      簡介:型號51001, 0°C; 型號51002, -3°C

       

      溫度指示標簽 Tempdot 時間-溫度標簽-51030-51032

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:51030-51032

      簡介:有三種溫度閾值5℃、8℃和10℃可供選擇

       

      溫度指示標簽 WarmMark Thermolabels-51013-51035

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:51013-51035

      簡介:溫度范圍:-18°C 至 37°C

       

      溫度指示標簽 Tempdot 高溫洗碗機標簽-53146,54114

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:53146,54114

      簡介:型號53146: 24 標簽,型號54114: 144 標簽

       

      溫度指示標簽 高溫ThermoLabel標簽-50101-50809

       

      品牌:美國DeltaTRAK

      型號:50101-50809

      簡介:有一、三、五、八步溫度變化,可從32℃測至260℃